Hoofdsponsoren
Sponsoren
Bestuur » Jeugdcommissie

Jeugdcommissie

E-maildres: jc@rksvodiliapeel.nl

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Samen met het hoofdbestuur wordt een plan vastgesteld. De commissie heeft de taak deze doelstelling te realiseren met de beschikbare middelen.Hierbij stelt de vereniging zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk voetbalplezier te creëren. Dit impliceert, dat alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect een bijdrage aan dienen te leveren. We voetballen, omdat we dat leuk vinden. Het creëren en het behouden van „voetbalplezier‟ als hoogste doel binnen de vereniging betekent overigens niet dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is of kan zijn. Het is bijvoorbeeld niet leuk om vaak te verliezen. Zodoende draagt het stimuleren en vieren van overwinningen direct bij aan het „voetbalplezier‟. Het hoogste streven van elke voetbalvereniging, dus ook van “RKSV Odiliapeel” is het behoud van de sfeer en discipline in de groep. Samen met „respect voor elkaar‟ en onze waarden en normen vormen dit de elementen die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier.

Bekijk het gehele werkdocument

Leden

Bob Lamers Voorzitter
Willeke van de Rijt PR contactpersoon / Vertrouwenspersoon
Jamie van Lankveld Algemene zaken
Urbain van Roosmalen Algemene zaken
Jurgen Schepens Afgevaardigde bestuur
Thomas van de Laar Algemene zaken