• Jeugd commissie

  De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Samen met het hoofdbestuur wordt een plan vastgesteld. De commissie heeft de taak deze doelstelling te realiseren met de beschikbare middelen.Hierbij stelt de vereniging zich primair ten doel om voor eenieder een zo optimaal mogelijk voetbalplezier te creëren. Dit impliceert, dat alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect een bijdrage aan dienen te leveren. We voetballen, omdat we dat leuk vinden. Het creëren en het behouden van „voetbalplezier‟ als hoogste doel binnen de vereniging betekent overigens niet dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is of kan zijn. Het is bijvoorbeeld niet leuk om vaak te verliezen. Zodoende draagt het stimuleren en vieren van overwinningen direct bij aan het „voetbalplezier‟. Het hoogste streven van elke voetbalvereniging, dus ook van “RKSV Odiliapeel” is het behoud van de sfeer en discipline in de groep. Samen met „respect voor elkaar‟ en onze waarden en normen vormen dit de elementen die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier.

  Commissieleden

  • Patrick van Thiel
   Commissielid
  • Willeke van der Rijt
   Commissielid
  • Jaimy van Lankveld
   Commissielid
  • Thomas van den Laar
   Commissielid
  • Chantal Derks
   Commissielid
  • Jurgen Schepens
   Afgevaardigde bestuur