Hoofdsponsoren
Sponsoren
Nieuws » Veilingvoorwaarden - Dienstenveiling 2023

Veilingvoorwaarden - Dienstenveiling 2023

Geplaatst op 11/04/2023 | (1) Foto's

Veilingvoorwaarden

 • De aanvang van de veiling is zaterdag 22 april om 19.30 uur
 • Vrijwel alle aangeboden en te veilen goederen en diensten staan vermeld in de onderstaande lijst. Het is nog mogelijk dat er goederen en diensten bijkomen.
 • De veiling geschiedt bij opbod.
 • De veilingmeester noemt per direct het nummer en de omschrijving volgens het register en het inzetbedrag.
 • De beslissing van alle toewijzingen berust bij de veilingmeester.
 • De gekochte goederen en diensten moeten ter plaatse voldaan worden per kas of bank (pinautomaat is aanwezig).
 • Ieder koper krijgt een “koopbewijs”
 • Alle verkochte diensten worden volgens afspraak in onderling overleg tussen aanbieder en koper uitgevoerd. De diensten worden in principe binnen een jaar na de veiling verricht, tenzij door de aanbieder en kopers anders is overeengekomen.
 • De aangeboden diensten zijn volledig gratis beschikbaar gesteld en de opbrengst komt volledig ten goede aan het doel van de veiling.
 • De organisatie heeft het recht om diensten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • Mochten er situaties ontstaan waarin deze veilingvoorwaarden niet voorzien, dan beslist de organisatie.
 • Kavellijst Website